Tlaloc / 2009

Tlaloc, někdy nazývaný Atonal, byl bohem padající vody (deště). Patřil k nejdůležitějším božstvům kmene Aztéků. Monumentální, stroze vyobrazená postava boha, je nakročená kupředu a pohlíží vzhůru k nebi.

Tlalocovi byla zasvěcena svatyně na vrcholu pyramidy Hlavního chrámu v Tenochtitlanu, hned vedle svatyně nejdůležitějšího aztéckého boha Huitzilopochtliho.

Aztékové Tlalocovi obětovali obrovské množství lidských obětí a během oslav na jeho počest se vždy očisťovali v parních lázních. Bůh se staral o utonulé, nemocné trpící vodnatelností, dnou a kožními nemocemi. Ti byli po smrti určeni Tlalocovi, a proto pohřbíváni rovnou do země, ne spáleni, jak bylo tehdejším zvykem.

Rozměr
330 cm

Materiál
Hořický pískovec

Umístění
Westernové městečko Boskovice