Plastiky dětí / 2017

Kompletní rozsáhlá rekonstrukce Podolské porodnice, kdy součástí úprav bylo restaurování sochařské výzdoby. Sochy v havarijním stavu byly nahrazené novými a nerezovým kotvením uchyceny na původní místo.

Rozměr
220 cm

Materiál
Laminate, glass fabric, stainless steel

Umístění
Podolská porodnice, Praha, Česká Republika