Muž s plnovousem II. / 2005

Vzpomínka na urousaného muže s plnovousem pohlížejícího do dáli.

Rozměr
46 cm

Materiál
Sádra

Umístění
Ateliér