Muž s plnovousem I. / 2005

Vzpomínka na urousaného muže s plnovousem pohlížejícího do dáli.

Rozměr
170 cm

Materiál
Hořický pískovec

Umístění
Areál sochařské školy v Hořicích