Sousoší Slezské orlice se vrátilo na obnovený památník padlým za Těšínsko