Plastiky dětí

Socha Panny Marie

Kříž s Kristem

Kašna se sochou

Socha sv. Jana Nepomuckého

Sochy Atlantů

Pomník 1. a 2. světové války

Pomník světových válek

Štít na domě