Plastiky dětí

Restaurátorské práce od mechanického a chemického očištění, doplnění chybějících částí přes odformování kaučukovou a laminátovou formou po vyhotovení výdusků s příměsí skelného vlákna.

Socha Panny Marie

Kompletní restaurátorské práce od mechanického a chemického očištění přes doplnění chybějících částí po chemickou konzervaci zpevňujícími a hydrofóbními prostředky.

Kříž s Kristem

Kompletní restaurátorské práce od mechanického a chemického očištění přes doplnění chybějících částí po chemickou konzervaci zpevňujícími a hydrofóbními prostředky.

Kašna se sochou

Kompletní restaurátorské práce od mechanického a chemického očištění přes doplnění chybějících částí po chemickou konzervaci zpevňujícími a hydrofóbními prostředky.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Kompletní restaurátorské práce od mechanického a chemického očištění přes doplnění chybějících částí po chemickou konzervaci zpevňujícími a hydrofóbními prostředky.

Sochy Atlantů

Restaurátorské práce od mechanického a chemického očištění, zpevnění, domodelování chybějících prvků, odformování částí kaučukovou formou přes vyhotovení výdusků z umělého pískovce.

Pomník světových válek

Kompletní restaurátorské a kamenické práce od mechanického a chemického očištění přes doplnění chybějících částí po chemickou konzervaci zpevňujícími a hydrofóbními prostředky.

Štít na domě

Štukatérské a sochařské práce od mechanického a chemického očištění, doplnění chybějící sochařské výzdoby za pomoci kaučukové formy přes nerezové výztuhy ke krovu po finální nátěr štítu.